Sommerkurs!

Sjekk ut NMF sine sider.

http://musikkorps.no/

 

 • NM for korps 2016

Rakkestad skolekorps ble stiftet i 1959. Vi har organisert oss med et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. I tillegg har vi flere komiteer som hjelper til ved behov. Regnskapet føres av eksternt firma.

Rakkestad skolekorps jobber kontinuerlig for å tilby våre medlemmer:

 • Instruksjon – individuelt og i grupper.

 • Et sosialt og trygt møtested

 • Musikalske utfordringer

 • Mestringsfølelse

 

Rakkestad skolekorps er inndelt i tre korps/grupper:

 • Aspirantkorps – her spiller man det første året man er medlem

 • Juniorkorps – her spiller man år 2 og 3.

 • Hovedkorps – her spiller man frem til man er 19/20 år

 

Rakkestad skolekorps har sitt faste øvingssted på gamle Bergenhus skole. Her har vi et korpsrom med alle eiendelene våre. I tillegg har vi et siderom der aspiranter og juniorer øver og en gymsal der hovedkorpset øver.

 • Aspiranter øver hver torsdag fra kl. 16.30 til kl. 17.15
 • Juniorer øver hver torsdag fra kl. 17.30 til kl. 19.30
 • Hovedkorps øver hver torsdag fra kl. 17.30 til kl. 20.00

 

I tillegg har de forskjellige instrumentgruppene i hovedkorpset en gruppeøvelse hver måned. Dette er på tirsdager og da øver vi på Rakkestad ungdomsskole for å få dette til å passe bedre med kulturskolen.

Hver torsdag er det et yrende liv i øvingslokalet. Det er også mange foreldre som er med å hører på og tar en kopp kaffe på korpsrommet.